Home >> Jakość i Środowisko

Bezpieczeństwo

 

Image

Produkty PCC Consumer Products Czechowice S.A. są produkowane zgodnie z rygorystycznymi standardami i normami bezpieczeństwa. Nie zawierają siarki i szkodliwych substancji.

image

ISO 9001:2008

Międzynarodowa norma zarządzania jakością.

image

ISO 14001:2004

Międzynarodowa Norma Zarządzania Środowiskowego.

image

Wolne od siarki i chromu

Produkty nie wpływają negatywnie
na zdrowie użytkowników.

 

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001

 

Główną misją Firmy PCC Consumer Products Czechowice S.A. wcześniej zwaną Fabryką Zapałek "Czechowice" S.A. jest osiągnięcie pozycji europejskiego lidera w obszarze ekologicznych produktów do kominka, grilla, oraz zapałek reklamowych i standardowych, przy zapewnieniu Firmie zadowalających wyników finansowych z równoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Wizją Firmy jest zaspokajanie potrzeb Klientów z obszarów: kominek, grill, zapałki standardowe i reklamowe, poprzez dostarczanie najwyższej jakości nowatorskich produktów przy zachowaniu ich ekologicznego charakteru.

PCC Consumer Products Czechowice S.A. zobowiązuje się do przestrzegania wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska związanych z prowadzoną działalnością na wszystkich etapach powstawania wyrobów.

Politykę realizujemy poprzez:

 
  • Podnoszenie poziomu jakości przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów z uwzględnieniem ochrony środowiska,
  • Stosowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających racjonalne wykorzystywanie surowców,
  • Skuteczne pozyskiwanie Klientów z obszaru: kominek i grill oraz kształtowanie świadomości ekologicznej z zakresu produkowanych wyrobów,
  • Racjonalną gospodarkę energią,
  • Budowanie partnerskich relacji z Klientami i Dostawcami,
  • Zmniejszanie ilości odpadów oraz optymalne ich wykorzystywanie,
  • Optymalizację kosztową działalności operacyjnej z uwzględnieniem celów środowiskowych,
  • Proces permanentnego podnoszenia kwalifikacji pracowników na rzecz jakości i środowiska,
  • Stały rozwój zintegrowanego systemu zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi, tj.: Lean Manufacturing,
  • Zmniejszanie ryzyka środowiskowego poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń

Świadomość Zarządu i wszystkich pracowników gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług na rzecz jakości i środowiska. Realizowane cele jakościowe i środowiskowe, a także ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania gwarantują. że rozwój Firmy odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego przy jednoczesnym rozwoju jakości. 

Zatwierdził Zarząd Spółki