Certyfikat FSC?

 

PCC Consumer Products Czechowice S.A., mając na uwadze ochronę światowych zasobów leśnych, wdrożyła system FSC?, który świadczy o dużej świadomości i odpowiedzialności Firmy. Certyfikat FSC? zapewnia Firmie światową markę jakości i potwierdza, że Firma, stając się częścią systemu certyfikacji drewna, wspomaga gospodarkę leśną, która chroni przyrodę, a także zdrowie i bezpieczeństwo ludzi pracujących w lasach
oraz gwarantuje ich sprawiedliwe wynagradzanie.