Home >> O nas

PCC Consumer Products Czechowice S.A.

 

Produkujemy zapałki od 1921 roku. Nasze wyroby są doskonale znane i cenione, nie tylko na rynku polskim, ale również w krajach Unii Europejskiej oraz wielu innych rejonach świata, takich jak Afryka czy Ameryka Południowa. Cały czas pracujemy nad doskonaleniem naszych produktów, które spełniają najwyższe standardy w dziedzinie jakości, estetyki i ekologii. Masa łebkowa używana do produkcji zapałek wykonywana jest w oparciu o rygorystyczne receptury opracowane w naszym zakładzie.
Podczas ich opracowania duży nacisk położono na bezpieczeństwo użytkowania ? wyeliminowano
z produkcji rakotwórczy dwuchromian potasu oraz siarkę, która od zawsze kojarzyła się z zapałkami
lecz stanowiła źródło szkodliwego dwutlenku siarki. Ograniczono również ilość metali ciężkich do poziomów dopuszczalnych norm. Wszystkie te działania sprawiły, że zapałki można uznać za całkowicie bezpieczne
dla użytkownika i środowiska. Świadczą o tym uzyskane przez fabrykę certyfikaty jakościowe i ekologiczne ISO 9001:2008 oraz FSC.

W asortymencie posiadamy znane wszystkim zapałki standardowe, które są podstawowym produktem znajdującym się w każdym domu. Wieloletnie doświadczenie pomogło nam stworzyć szeroką gamę zapałek reklamowych szufladkowych książeczkowych z grzebieniem papierowym oraz drewnianym, a także szereg produktów o nietypowych kształtach, jak np. zapałki w trójkątnych pudełkach lub zapałki typu Flip Top.
Zapałki te są doskonałym produktem reklamowym, a przez swoją wszechstronność dają możliwość zareklamowania się każdemu, niezależnie od prowadzonej działalności.

Kolejnym segmentem naszej produkcji są zapałki długie świecowe grillowe oraz kominkowe.
Dzięki przedłużonym patyczkom idealnie nadają się do rozpalenia ognia w kominku oraz grilla.

Nowością są Podpałki Czechowickie - szeroka gama produktów służąca do efektywnego rozpalania pieca, grilla i kominka, nawet w przypadku używania zamokniętego paliwa.

Spółka Grupy PCC inwestuje w sektor produkcji dóbr konsumenckich. Obecnie spółka posiada 100% udziałów w spółce PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o. specjalizującej się w produkcji chemii gospodarczej i kosmetyków pod markami własnymi oraz 99,74% akcji spółki PCC Consumer Products Czechowice S.A.

 

Grupa PCC to międzynarodowa grupa przedsiębiorstw będąca własnością PCC SE (dawniej PCC AG)
z siedzibą w Duisburgu, w Niemczech. Początki Grupy Kapitałowej PCC sięgają roku 1993, kiedy firma rozpoczęła działalność w handlu surowcami, półproduktami i produktami chemicznymi oraz paliwami stałymi. Działalność ta do dziś pozostaje jednym z głównych filarów Grupy Kapitałowej PCC.

W wyniku rozwoju organicznego oraz przejmowania akcji i udziałów w spółkach polskiej branży chemicznej, Grupa Kapitałowa PCC z sukcesem przeprowadziła proces przeobrażenia z firmy wyłącznie działającej
w handlu chemikaliami do firmy prowadzącej działalność produkcyjną oraz handlową. Szeroka oferta segmentu chemii nastawionego na dalszy wzrost obejmuje obecnie produkcję i uszlachetnianie chemikaliów podstawowych, w tym np. chloru, związków fenolu i fosforu, kwasu adypinowego, polioli, środków powierzchniowo-czynnych (surfaktantów). Produkty Grupy Kapitałowej PCC znajdują zastosowanie
m.in. w przemyśle papierniczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, w chemii gospodarczej,
a także w hutnictwie stali, elektrowniach i przemyśle metalurgicznym. W skład segmentu chemii wchodzi
m.in. PCC Rokita SA, jeden z największych zakładów chemicznych w Polsce. PCC Rokita wytwarza poliole, surfaktanty, chloroalkalia, substancje fosforopochodne.

Zakres działalności segmentu Energii sięga od obrotu energią elektryczną, realizowanego przez PCC Energy Trading GmbH, po wytwarzanie energii elektrycznej w Europie Południowo-Wschodniej. PCC realizuje
tam obecnie projekty proekologiczne budując małe elektrownie wodne.

Segment Logistyki obejmuje działalność firmy PCC Intermodal S.A. w zakresie transportu intermodalnego (akcje tej spółki są notowane na GPW w Warszawie), a także flotę PCC Autochem Sp. z o.o. składającą
się z ok. 50 cystern drogowych.

PCC to europejska grupa kapitałowa zorientowana na budowanie wartości, zatrudniająca około 3 tys. pracowników. Działa w 39 lokalizacjach na terenie 17 krajów. Łączne przychody ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 571,1 mln EUR. Zysk operacyjny (EBITDA) wyniósł 50,8 mln EUR.