Home >> Jakość i Środowisko

 Certyfikat ISO 9001:2008

 

PCC Consumer Products Czechowice S.A. prowadzi ciągły proces doskonalenia funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Jakością. Gwarancją dobrej jakości naszych wyrobów jest funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, którego stosowanie daje możliwość wykorzystania w codziennnej pracy nowoczesnych metod i technik zarządzania jakością. Prowadzimy szczegółowe analizy dotyczące wszystkich procesów, badamy satysfakcję naszych klientów, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia jakości, tj. 5S, KAIZEN.

Misją Firmy jest osiągnięcie pozycji europejskiego lidera w obszarze ekologicznych produktów
do kominka, grilla oraz zapałek reklamowych. Organiczny rozwój Firmy będzie następował
poprzez zdobywanie nowych klientów, doskonalenie serwisu na rzecz rynku, oraz poprawę wskaźników ekonomicznych Firmy do poziomu umożliwiającego europejską ekspansję.