Home >> Jakość i Środowisko

 Certyfikat ISO 14001:2004

 

PCC Consumer Products Czechowice S.A. to firma przyjazna klientom, jak również środowisku naturalnemu. Polityka ekologiczna spółki stanowi część ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Spółka posiada wszystkie wymagane prawem decyzje w zakresie ochrony środowiska, a wszelkie procesy produkcyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Świadomość Zarządu i wszystkich pracowników, nadzorowanie i monitorowanie wpływu na środowisko, realizowane cele środowiskowe, a także ciągłe doskonalenie dają podstawę, że rozwój przedsiębiorstwa odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.