PCC Consumer Products Czechowice S.A.

 

ul.Łukasiewicza 5
43-502 Czechowice-Dziedzice, Polska

Sekretariat:
Tel. 32 215 26 81 w 203
Fax. 32 215 41 64
e-mail: zapalki(at)pcc.eu


Dział sprzedaży
Tel. 
32 215 41 95
Fax. 32 215 45 50
e-mail: sprzedaz.zapalki(at)pcc.eu

Dział marketingu
Tel. 32 215 26 81 w 255
Fax. 32 215 45 50
e-mail: marketing.zapalki(at)pcc.eu

Sąd Rejonowy w Katowicach,
wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS 0000276919,
Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł (kapitał wpłacony 10 000 000 zł)
NIP: 652-000-47-05