Systemy zarządzania

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów dbamy o to, by nasze produkty cechowały się wysoką jakością i spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania prawne.

Realizując taką strategię w 1997 roku wdrożyliśmy europejską normę EN 1783:1997:SAF gwarantującą, że produkujemy wyłącznie zapałki bezpieczne.

Kolejnym krokiem było wdrożenie w 2010 roku systemu zarządzania według standardu  ISO 9001: 2008 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży zapałek standardowych, reklamowych, galanterii zapałczanej i podpałek.

Następnie, w 2011, uzyskaliśmy certyfikat FSC®. Możliwość stosowania etykiety FSC® oznacza, że materiały wykorzystane w danym produkcie zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny. The Forest Stewardship Council® (FSC®) to organizacja not-for-profit o zasięgu globalnym, zajmująca się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. FSC® określa normy w oparciu o ustalone zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy wsparciu interesariuszy środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.fsc.org.

Kolejna ważna data to 25 listopada 2014r., kiedy to uzyskaliśmy certyfikat  zgodności systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001:2004 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży zapałek standardowych, reklamowych, galanterii zapałczanej i podpałek.

W 2018 roku poszerzyliśmy zakres certyfikatu FSC® o korę i opakowania z papieru oraz uzyskaliśmy pozytywne wyniki auditu certyfikacyjnego  na zgodność z normami ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: 2015.

To na pewno nie koniec naszej drogi po certyfikaty. Poprzez wdrażanie systemów zarządzania oraz ciągłe doskonalenie obszarów związanych z jakością i ochroną środowiska chcemy pokazać, że realizując cele biznesowe szanujemy środowisko naturalne, a także minimalizujemy jego zanieczyszczenie przy jednoczesnym rozwoju jakościowym produktów.

PCC Consumer Products Czechowice S.A. prowadzi ciągły proces doskonalenia funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Jakością. Gwarancją dobrej jakości naszych wyrobów jest funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, którego stosowanie daje możliwość wykorzystania w codziennej pracy nowoczesnych metod i technik zarządzania jakością. Prowadzimy szczegółowe analizy dotyczące wszystkich procesów, badamy satysfakcję naszych klientów, wykorzystujemy nowoczesne narzędzia jakości, tj. 5S, KAIZEN.

PCC Consumer Products Czechowice S.A. to firma przyjazna również środowisku naturalnemu. Polityka ekologiczna spółki stanowi część ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Spółka posiada wszystkie wymagane prawem decyzje w zakresie ochrony środowiska, a wszelkie procesy produkcyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Świadomość Zarządu i wszystkich pracowników, nadzorowanie i monitorowanie wpływu prowadzonej działalności na środowisko, realizowane cele środowiskowe oraz ciągłe doskonalenie pokazują, że rozwój przedsiębiorstwa odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

PCC Consumer Products Czechowice S.A., mając na uwadze ochronę światowych zasobów leśnych, uzyskała certyfikat FSC®, który objął takie grupy produktów, jak zapałki, podpałki do grilla i kominka, wełnę drzewną. W roku 2018 firma poszerzyła zakres certyfikatu o korę i opakowania z papieru. Możliwość stosowania etykiety FSC® oznacza, że materiały wykorzystane w danym produkcie zostały pozyskane w sposób odpowiedzialny. The Forest Stewardship Council® (FSC®) to organizacja not-for-profit o zasięgu globalnym, zajmująca się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie. FSC określa normy w oparciu o ustalone zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy wsparciu interesariuszy środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.fsc.org.