Home/Komunikaty

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Likwidator Spółki pod firmą PCC Consumer Products Czechowice Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach
, adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276919, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6520004705, REGON 000123122, z kapitałem zakładowym 10.000.000 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej.

W związku z powyższym, Likwidator Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Opublikowano w dniu 18 grudnia 2020 r.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ2020-12-02T11:56:35+01:00

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Likwidator Spółki pod firmą PCC Consumer Products Czechowice Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach
, adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276919, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6520004705, REGON 000123122, z kapitałem zakładowym 10.000.000 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej.

W związku z powyższym, Likwidator Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Opublikowano w dniu 2 grudnia 2020 r.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ2020-12-02T11:56:47+01:00

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą PCC Consumer Products Czechowice Spółka Akcyjna z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach
, adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276919, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6520004705, REGON 000123122, z kapitałem zakładowym 10.000.000 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Opublikowano w dniu 16 listopada 2020 r.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ2020-11-16T10:43:54+01:00

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą PCC Consumer Products Czechowice Spółka Akcyjna z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach
, adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276919, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6520004705, REGON 000123122, z kapitałem zakładowym 10.000.000 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Opublikowano w dniu 26 października 2020 r.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ2020-10-26T10:57:11+01:00

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą PCC Consumer Products Czechowice Spółka Akcyjna z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach
, adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276919, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6520004705, REGON 000123122, z kapitałem zakładowym 10.000.000 PLN, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”) informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”), z dniem 1 marca 2021 wygaśnie moc obowiązująca wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 16 Ustawy, wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5,
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymieniony przepis Ustawy.

Opublikowano w dniu 30 września 2020 r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z ICH OBOWIĄZKOWĄ DEMATERIALIZACJĄ2020-09-30T08:30:48+01:00
Go to Top