Nasze produkty

Kategorie produktów

Bezpieczeństwo użytkowania

Zobacz jak bezpiecznie korzystać z zapałek i rozpalaczy

Instrukcja bezpiecznego używania zapałek

Etap nr.1

Otwórz opakowanie i wyjmij zapałkę. Następnie zamknij szufladkę tak, aby pozostałe zapałki nie wypadły podczas zapalania. Odwróć opakowanie potarką do góry.

Etap nr.2

Zapałkę zapalaj pocierając energicznie o potarkę zawsze w kierunku od siebie, unikniesz wtedy poparzeń ewentualnymi odpryskami masy łebkowej.

Etap nr.3

Po użyciu zapałki, zgaś ją i umieść w popielniczce lub innym naczyniu wykonanym z materiału niepalnego (szkło lub metal). Jeżeli chcesz wyrzucić zgaszoną zapałkę do kosza na śmieci, najpierw zanurz ją w wodzie.

Instrukcja bezpiecznego używania rozpalaczy

Zapal rozpalacz pocierając o powierzchnię potarki w kierunku od siebie.

Przechowywanie

Przechowuj zapałki w miejscach niedostępnych dla dzieci i trzymaj je z dala od źródeł ognia – kuchenek gazowych, kominków itp.

Unikaj zagrożeń

Nie używaj zapałek do oświetlania ciemnych pomieszczeń, ponieważ mogą się tam znajdować łatwopalne materiały.
Zużytych zapałek nie umieszczaj w pudełku ponieważ jeżeli się jeszcze żarzą mogą spowodować zapłon pozostałych w opakowaniu.