Kontakt

PCC Consumer Products Czechowice S.A.
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 5

tel.: +48 32 215 26 81
fax: +48 32 215 41 64
e-mail:

tel. 32 215 41 95
fax. 32 215 45 50
e-mail:

KRS 0000276919 Sąd Rejonowy Katowice Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 652-000-47-05, REGON 000123122,
Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 10 000 000,00 PLN

Renata Gamrot – Prezes Zarządu
Robert Kłusek – Członek Zarządu

Marzena Ambroziak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zbigniew Skorupa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Kieloch – Sekretarz Rady Nadzorczej
Norbert Lipko – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Klos – Członek Rady Nadzorczej

PCC Consumer Products S.A. – 99,74 %
Inne osoby – 0,26 %